Parallel-træning

Parallel-træning
Dette er en valgmulighed, som er udviklet for at tilbyde en reduktion i prisen for et ægtepar, 2 bekendte eller pensionister, der gerne vil træne sammen. Det foregår på denne måde:

  1. Medlem A indleder sin træning som sædvanligt i maskine 1, medens medlem B venter.
  2. Herefter rykker medlem A til maskine nr. 2 og medlem B sætter sig i maskine 1 (dog først når instruktøren har indstillet maskinen korrekt).
  3. Nu træner medlem A i nr. 2 og medlem B i nr. 1 samtidig, og instruktøren følger begge medlemmer.
  4. Herefter skifter A til nr. 3 og B til nr. 2 og så fremdeles parallelt hele vejen indtil medlem B afslutter alene i maskine nr. 6.

Denne form for træning tilbydes kun til medlemmer, der har trænet 9 gange eller mere, da vi så forudsætter, at medlemmet er så fortrolig med træningsformen, at det er forsvarligt.

Registrering af belastninger og TopTest sker individuelt for begge medlemmer, som derfor også begge to skal betale det månedlige kontingent, medens betaling og bookning af træningsgange alene foretages af det ene medlem. Hvis et af medlemmerne udebliver fra en parallel-træning, godskrives den derfor ikke.

Velkommen til Parallel-træning.

 

Copyright © 2022 - TopMotion