TopMotion

- når resultatet betyder mest...

TopMotion

Hellere gå en tur i TopMotion, end at løbe risikoen

TopMotion

- Vi trimmer din krop og sjæl

Handelsbetingelser

TopMotion handels- & leveringbetingelser                     

 

TopMotion.dk, TopMotion TopCare, eksterne behandlingssteder og TopTrade (herefter under eet kaldet TopMotion eller specifikt TMA, TTC, TTA) tilbyder ydelser og produkter indenfor træning, kropspleje, kropsbehandlinger, genoptræning og velvære.

Alle vores services og produkter kan købes via vores hjemmeside www.topmotion.dk.

Telefontider, SMS-service og mail- korrespondance fremgår af vores hjemmeside.

Køb af medlemskab

Hvis du går til styrketræning betales et fast månedligt kontingent, og dette overføres automatisk ved køb af et medlemskab. Der er ingen binding, idet man til enhver tid kan opsige overførslen af måneds-kontingent med udløb 30 dage fra opsigelsesdagen. Opsigelsen skal meddeles på enten telefon eller mail til mail(at)topmotion.dk.

Køb af medlemskab, træningsgange, behandlinger og lektioner gennem vores web-side er fuldt ud ligestillet med sådanne køb i behandlingslokaler/træningscentrene.

Ved køb på vores hjemmeside bliver du oprettet som kunde i vores database, som er sikret via de nye bestemmelser om persondataloven, der træder i kraft Maj 2018.

Gavekort

Alle vilkår, herunder også fortrydelsesret er ligeledes gældende for Gavekort, som normalt udstedes på navn, og derfor er personligt.

Priser/ydelser
TopMotion’s priser er angivet i danske kroner og er uden moms.

Fysiske produkter købt via hjemmesiden, behandlingssteder eller i centrene er inkl. moms og solgt via TopTrade og gældende Handels- & leveringsbetingelser.

Fysiske produkter/ydelser der er købt hos TopMotion må ikke betragtes som lægeordineret medicin, og må ikke sidestilles med dette.  

Behandlinger kan/skal ikke erstatte tilsyn eller behandlinger fra det offentlige behandlingssystem.

Under behandlinger skal klienten oplyse om brug at lægeordineret medicin, herunder hjerte-, blodfortyndende-, gigt- og smertestillende medicin, samt om eventuel graviditet.

TopMotion kan ikke drages til ansvar for andre virksomheder, behandlere, handlinger eller 3 parts råd og vejledning, der er foretaget i klinikken, under kurser, foredrag eller andre situationer, hvor TopMotion er nævnt i skrift eller tale.

Under og efter behandlingerne kan der forekomme influenza-, detox-, eller sygdoms-lignende symptomer. Dette kan TopMotion ikke drages til ansvar for, men vil normalt rådgive omkring ovennævnte.

Klippekort er normalt gældende i 6 måneder, dog kan ferie, sygdom og andre udefrakommende faktorer foranledige, at der accepteres en udskydelse af sidste brugsdag. Klippekortet kan ikke godtgøres eller tilbagebetales uden gensidig aftale.

Efter behandling med akupunkturnåle kommer bloddonorer i karantæne jf. Sundhedsstyrelsen bekendtgørelser.

KURSER/FOREDRAG/ARRANGEMNETER

TopMotion eller samarbejdspartnere, herefter benævnt som TopMotion, udbyder kurser og foredrag gennem billetsalgskontorer, arrangører og foredrag-/spillesteder. Det op til den enkelte deltager at sørge for gyldig billet og at medbringe denne til ovenstående i papirform eller digitalt.

TopMotion er ikke, - og kan ikke være ansvarlig for den enkelte deltagers fejlkøb, manglende fremmøde, sygdom eller andre forhold der gør, at deltageren ikke opfatter optimalt udbytte af arrangementerne. Skulle et arrangement blive aflyst grundet manglende billetsalg, udefrakommende hændelser, force majeure eller tvister mellem TopMotion og arrangøren, er det billetsalgskontoret /arrangøren der står for tilbagebetalingen/refusion af billetter. Der skal forventes op til 90 dage sagsbehandling.
TopMotion forbeholder sig ret til at bruge ekstern 3. part til kurser/foredrag/arrangementer, hvor intet andet er nævnt.

Klager/tvister:

TopMotion gør meget for at tilfredsstille vores kunders behov og forventninger. Skulle vi dog ikke leve op til dette kan der klages som følger:

a) Telefonisk klage, hurtigst muligt efter endt træning/behandling/kursus/foredrag.

b) Skriftlig klage kan sendes til nedenstående adresse med navn, dato for træning/behandling/kursus /foredrag, betalingsform, træningsmetoder, kursus eller foredrag, samt klagens omfang, - som et minimum.

c) Ved en retslig afgørelse forbeholder TopMotion sig ret til at indhente nødvendige informationer fra det offentlige behandlingssystem, arrangører, billetsalgskontorer, 3. part og andre instanser. Alle klager skal altid forsøges afklaret i mindelighed .

Ved tvister kan dette afgøres jf. dansk ret efter gældende regler.

Sms-service

Du kan vælge at få tilsendt en påmindelse om din TopMotion aftale via sms 4 timer før din bookede tid. Denne service er gratis.

Betaling

Der kan betales med Dankort, Visa, Mobile Pay eller andre betalingsmetoder. De købte ydelser er personlige, og kan ikke overdrages til andre, med mindre andet er skriftlig aftalt. Der er ikke pålagt gebyrer på transaktionerne.

Du vil efter en betaling modtage en kvittering via e-mail, og vi anbefaler, at du udskriver den til eget brug.

Faktura til print (pdf) kan rekvireres ved henvendelse hos personalet. TopMotion har IKKE mulighed for tilbyde printning i centrene eller på anden vis.

Ikrafttræden
Din betaling registreres omgående, og umiddelbart efter kan du booke tider på hjemmesiden. Der tages forbehold for 3. parts levering og svigt herom.

Fortrydelsesret

Ved køb eller bestilling af ydelser eller produkter har man som udgangspunkt altid 14 dages returret. Dette gælder dog ikke ved ydelser eller produkter, der er specielt udarbejdet eller bestilt til dig personligt eller som gruppe, og som allerede er taget i anvendelse. I tilfælde at returnering kan TopMotion opkræve et gebyr for håndtering og tab på dette.

Hvis du vælger at påbegynde dit forløb mindre end 14 dage fra købsdatoen, bortfalder din fortrydelsesret, hvorved du samtidigt accepterer køb af et medlemskab i TopMotion, til det hvor medlemskab er påkrævet. Ønsker du at bibeholde din mulighed for at hæve købet, skal du blot vælge en startdato, der ligger mindst 14 dage efter dit køb. Bemærk, at du selv skal dække de omkostninger, der måtte være påløbet handlen, såfremt du vælger at ophæve dit køb. Der er ikke fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Ubrugte træningsgange bortfalder ved manglende kontingent-betaling i mere end 1 måned. Der tilbagebetales ikke for ubrugte træningsgange /behandlinger /lektioner, - uanset årsagen.

Varer købt hos TopTrade kan ikke tilbagekøbes med mindre dette er aftalt skriftligt.

Udeblivelse

Da du kan ændre din bookede tid op til 24 timer før aftalens starttidspunkt, fortaber du betalingen for den pågældende behandling/træningsgang ved udeblivelse.

Nyhedsbreve

TopMotion udsender ikke regelmæssige nyhedsbreve, men orienterer lejlighedsvis sine medlemmer gennem en TopMail, når der er informationer af betydning for alle medlemmer.

Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl i brochurer, på web-siden og for eventuelle computersvigt.

Copyright
Vi gør opmærksom på, at TopMotion.dk har copyright til alle tekster på denne web-side, og overtrædelser vil blive retsforfulgt i henhold til loven om ophavsret.

 

Marts 2018

Copyright © 2022 - TopMotion